HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

Susret s gradonačelnikom

Susret s gradonačelnikom

Dana 6. listopada 2023. godine, Dječje gradsko vijeće Grada Valpova je u sklopu Dječjeg tjedna posjetilo Gradsku upravu i gradonačelnika Grada Valpova, Matka Šutala.

Nakon srčanog pozdravljanja i upoznavanja, povjerenica Dječjeg gradskog vijeća, Marta Đurković, ukazala je na važne zadaće Dječjeg gradskog vijeća: skretanje pozornosti na potrebe i prava djece, promišljanje o radu Gradske uprave s aspekta djeteta te osmišljavanje i provođenje različitih projekata za djecu.

Povjerenica je također naglasila da će učenici svojim angažmanom u Vijeću činiti dobro drugima, ali i sebi, tako što će razvijati i primjenjivati kritičko promišljanje, primjenjivati načela asertivne komunikacije u raspravama te spoznati važnost rada za opće dobro koje u biti i jest bavljenje politikom uopće.

Naši mali vijećnici su uz pomoć povjerenice izradili kreativnu prezentaciju, koju su ovim putem i izložili. Prezentacijom su predstavili ulogu i zadaće Dječjeg gradskog vijeća, podsjetili na dječja prava iz Konvencije o pravima djeteta, ali i izložili mišljenja, prijedloge i brojne ideje za boljitak djece i mladih u Gradu Valpovu. Svoje ideje su podijelili u tri skupine: Brigu za životinje i humanitarne akcije, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i materijalna dobra.

Neke od ideja iznijetih prošle godine su se pokazale ostvarene, što je malim vijećnicima dalo dodatnu motivaciju i zainteresiranost za osmišljavanje novih. Gradonačelnik je najavio da će se i ove godine raditi na brojnim projektima, koji će i djeci i odraslima omogućiti bolje uvjete života.

Osim toga, gradonačelnik je pohvalio kreativnost i kritičko promišljanje djece te zabilježio sve prijedloge kako bi sa suradnicima provjerio mogućnost realizacije istih. Također je savjetovao djecu da svakodnevno u svom okruženju budu primjer bistrih, mladih i pravednih ljudi koji ne odustaju od svoga grada. Naposljetku se zahvalio na svim prijedlozima i mišljenjima i dao poruku djeci da nisu sama te da se sa svim prijedlozima i mišljenjima uvijek mogu obratiti njemu, kao i Gradskoj upravi.

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.