HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

Nesukladnost uzoraka vode za ljudsku potrošnju

Nesukladnost uzoraka vode za ljudsku potrošnju

Nesukladnost je utvrđena u naselju Karašica, na administrativnim područjima općine Petrijevci i općine Darda. U uzorcima vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanim 3.3.2023., vrijednosti sljedećih pokazatelja nisu sukladne s MDK vrijednostima propisanim gore navedenim Pravilnikom (NN br. 125/17 i 39/20):

  • na lokaciji Karašica 31: mutnoća, miris, utrošak KMnO4, ukupne suspenzije, arsen, mangan, željezo, amonij i fosfati;
  • na lokaciji Karašica 74: mutnoća, miris, utrošak KMnO4, ukupne suspenzije, broj kolonija na 36 °C, Escherichia coli, ukupni koliformi, arsen, mangan, željezo, amonij i fosfati.

S obzirom na to da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika, voda iz navedenih bunara ne preporučuje se za ljudsku potrošnju.

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.