HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

NADZORNE KAMERE NA DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA

NADZORNE KAMERE NA DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA

Grad Valpovo je putem Javnog poziva za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo projekt postavljanja sedam nadzornih kamera na područjima koja su označena kao divlja odlagališta. Postavljanjem nadzornih kamera na sedam lokacija divljih odlagališta smanjiti će se neovlašteno bacanje otpada na mjesta koja nisu za to predviđena čime se direktno utječe na smanjenje ugroze zdravlja stanovništva, kao i zagađenje zraka, vode i zemljišta. Informiranjem građana kroz tekstove o projektu na web stranicama grada i lokalnim novinama u digitalnom obliku podići će se svijest građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade. Vrijednost investicije iznosi 22.890,84 eura. Projekt se pripremio Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji sa odjelima Grada Valpova.

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.