HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

KONCERT ZA ROG I HARFU

KONCERT ZA ROG I HARFU

Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo Vam donosi:

„KONCERT ZA ROG I HARFU“
Tajana Vukelić Peić, harfa
Srđan Peić, rog

Vrijeme: Nedjelja, 22. listopada 2023. godine u 19:00 sati
Mjesto: Kapela Sv. Trojstva dvorca Prandau-Normann, Valpovo

BESPLATAN ULAZ!

PROGRAM:
G. Caccini/ arr. S. Mercurio: Ave Maria

R. Matz: Svadbena tema s varijacijama

D. Gurtl: Dialog

M.Tournier: La Lettre du Jardinier

G. Faure: Sicilienne

J. Thomas: The Minstrel's Adieu to his Native Land

B. Krol: Laudatio

V. Bellini: Fenesta che lucive

F. Mendelssohn Bartholdy: Auf Flügeln des Gesanges

N. Rota: Ljubavna tema

BIOGRAFIJE:
Tajana Vukelić Peić, svoje glazbeno obrazovanje započinje u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Tokom obrazovanja osvaja nagrade na državnim natjecanjima učenika harfe. Paralelno pohađa V. gimnaziju u Zagrebu te nakon toga Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2004. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Diane Grubišić Ćiković. Usavršavala se na majstorskim seminarima harfe kod Marie Graf i Patrizie Tassini. 2008. upisuje usavršavanje kod prof. Patrizie Tassini na Konzervatoriju J.Tomadini, Udine, Italija. Stalni je profesor harfe na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu. Surađuje s orkestrom Opere HNK-a Zagreb i dr. Održala je brojne solističke i komorne recitale u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Senju, Novom Sadu, Bitoli, te vrlo zapaženi nastupi 2010. godine u Brazilu na V Rio harp festivalu, 2011. godine na svjetskom festivalu Journees internationales  da la Harpe na Martiniku-Fort de France.2012. godine VII Rio Harp festival-Brazil, Bitfest Bitola-Makedonija, Academie Internationale De Harpe Pierrre Jamet Gargilesse-Francuska. Snimala je za potrebe Hrvatskog radija i televizije. Ravnateljica je međunarodnog festivala harfe u Zagrebu.

Srđan Peić, rođen je u Bjelovaru gdje je završio osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Diplomirao je rog 1994. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Stjepana Mateića. Dobitnik je nekoliko nagrada na državnim natjecanjima u kategoriji roga i komorne glazbe. Dobitnik je Rektorove nagrade 1993.godine. Djeluje kao hornista u orkestru opere HNK-a u Zagrebu i bavi se pedagoškim radom na glazbenoj školi u Bjelovaru. U Ad Gloriam brassu djeluje od njegova osnivanja 1993.godine te je s brassom odsvirao preko 300 koncerata u zemlji i inozemstvu. U komornom sastavu harfa i rog nastupio je na nekoliko značajnih festivala i koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu njegujući tako izvođačku djelatnost hrvatskih skladatelja.

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.