HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2024. godini

Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2024. godini

Na temelju zakonskih odredbi i Statutu Općine Bizovac općinski načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković objavio je javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2024. godini.

Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac, da podnesu prijave za financiranje programa i projekata u 2024. godini.

Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života građana Općine Bizovac.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

Prijave se podnose na adresu općine Bizovac, ili na adresu elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. u roku od 23. siječnja do 22. veljače 2024. godine.

Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni u pisarnici Općine Bizovac i na mrežnim stranicama Općine www.opcina-bizovac.hr

Korisnici sredstava prilikom prijave na Javni poziv dužni su priložiti Opisni izvještaj projekta/programa za 2023. godinu i Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima za 2023. godinu na propisanim obrascima.

Poslove provedbe Javnog poziva obaviti će Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava.

 Srećko Vuković

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.