HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata u Općini Petrijevci

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata u Općini Petrijevci

Načelnik Općine Petrijevci objavio je Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata. Sufinancirat će se troškovi prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Petrijevci a koji nisu obuhvaćeni redovnim sufinanciranjem od strane Općine. Detalji poziva i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici www.petrijevci.hr, a obrasci se također mogu preuzeti u Općini. Odobreni iznos u visini je 55 eura mjesečno za školsku godinu 2023./2024. i uplaćivat će se na račun korisnika. Prijave za sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata moguće je podnijeti do 30. studenoga 2023. godine.

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.