Započele prijave za proizvodnju satne osnove i šećernih pogača

03.03.2021.

Grad Valpovo je prepoznao potrebe i želje i dao dobru osnovu za razvoj pčelarstva i značajni doprinos ove poljoprivredne grane rastu zaposlenosti i prihoda kroz izgradnju poduzetničkog inkubatora. U prostoru Poduzetničkog Inkubatora postavljene su dvije linije:
• linija za proizvodnju satne osnove
• linija za proizvodnju pčelinjih pogača s mlinom za šećer
LINIJA ZA PROIZVODNJU SATNE OSNOVE:
Sastoji se od tri osnovna dijela: sterilizatora, proizvodnje glatke trake voska, rezanje gravirane trake rezane na željenu dimenziju, predviđeni kapacitet proizvodnje 30 kg/h.
Pogodnosti za pčelare su u tome, da svatko može doći sa svojom količinom voska i preraditi si, tj. proizvesti za svoje potrebe satne osnove iz svoje sirovine uz određenu financijsku naknadu. Sukladno Pravilniku o korištenju usluga i poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 02/20), cijena najma te linije iznosi:
• Sat zakupa poslovno-proizvodnog prostora za proizvodnju satne osnove (zakup poslovno-proizvodnog prostora i najam linije - trošak energenta, djelatnika i amortizacije linije) - 103,80 kn
• Dnevni zakup poslovno-proizvodnog prostora za proizvodnju satne osnove (zakup poslovno-proizvodnog prostora i najam linije - trošak energenta, djelatnika i amortizacije linije) - 830,00 kn
Na ovdje izražene cijene se uračunava PDV.
Uz poslovno proizvodni prostor za proizvodnju satne osnove na raspolaganju korisnicima je i prostor skladišta površine 16,36 m2
• Sat zakupa prostora skladišta - 3,60 kn
• Dnevni zakup prostora skladišta - 28,50 kn

LINIJA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERNIH POGAČA:
Linija se sastoji od nekoliko dijelova:
• Mlin za šećer
• Duplikator za pripremu melase
• Miješalica s dozatorom za proizvodnju šećernih pogača
• Valjak za pogače
Mlin je kapaciteta 150 kg/h i usitnjava šećer kristal u fini prah koji se kasnije koristi za pripremu melase ili direktnog zamjesa šećerne pogače. Duplikator je zapremnine 200 L Miješalica s dozatorom za proizvodnju šećernih pogača kapaciteta proizvodnje 150 kg/h.
Pogodnosti za pčelare su u tome, da svatko može doći sa svojom količinom šećera kristala i proizvesti za svoje potrebe šećerne pogače uz određenu financijsku naknadu. Sukladno Pravilniku o korištenju usluga i poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 02/20), cijena najma te linije iznosi:
• Sat zakupa poslovno-proizvodnog prostora za proizvodnju pčelinjih pogača (zakup poslovno-proizvodnog prostora i najam linije - trošak energenta, djelatnika i amortizacije linije) - 78,80 kn
• Dnevni zakup poslovno-proizvodnog prostora za proizvodnju pčelinjih pogača (zakup poslovno-proizvodnog prostora i najam linije - trošak energenta, djelatnika i amortizacije linije) - 630,00 kn
Na ovdje izražene cijene se uračunava PDV.
Uz poslovno proizvodni prostor za proizvodnju satne osnove na raspolaganju korisnicima je i prostor skladišta površine 16,36 m2
• Sat zakupa prostora skladišta - 3,60 kn
• Dnevni zakup prostora skladišta - 28,50 kn
Korisnici Inkubatora koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Valpova imaju pravo na umanjenje iznosa naknade za korištenje poslovno-proizvodnih prostora te strojeva i opreme Inkubatora u iznosu 30% cjelokupne cijene.
Svi zainteresirani mogu se javiti putem maila: adrijana.jurilj@vpc.hr ili na broj telefona 099 325 3000. 

Izvor: Valpovački poduzetnički centar

PODIJELI!