Projekt „Zajedno više možemo“ na području Grada Valpova

16.03.2022.

Gradonačelnik Šutalo i načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Bece potpisali su danas Sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnih projekta pod nazivom „Zajedno više možemo“ na područja Grada Valpova. Različiti oblici rizičnog ponašanja zahtijevaju provedbu suvremenog kompleksnog programa prevencije, edukacije,  rehabilitacije i resocijalizacije aktivnim sudjelovanjem svih relevantnih organizacija. Policijska uprava nositelj je preventivnih projekta pod zajedničkim nazivom Zajedno više možemo čiji je sadržaj i misija provođenje programa primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja s naglaskom na prevenciju imovinskih delikata, posebice prijevara građana treće životne dobi na kućnom pragu, prevencija obiteljskog nasilja, prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti (alkohol, droge, kocka), prevencije u cestovnom prometu te  edukacija o kazneno-pravnoj zaštiti djece i mladih. U suradnji s Gradom provodit će se nacionalni i regionalni preventivni projekti koji su u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske postaje Belišće.
Grad Valpovo podmirit će nabavku, izradu i tiskanje preventivno-edukativnih materijala za provedbu onih preventivnih projekata koji će tijekom 2022. godine na području Grada biti usmjereni na prevenciju raznih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja; raznih vrsta nasilja, ovisnosti, imovinskog kriminaliteta te podizanju razine sigurnosti posebno djece predškolskog i školskog uzrasta, te isto tako i drugih sudionika u prometu.

PODIJELI!