Javni poziv

08.09.2022.

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Valpova, Proračuna Grada Valpova za 2023. godinu, i ove godine pozivam svu zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove i sve druge zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama žele pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna, da se odazovu ovom pozivu te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 30. rujna 2022. godine:

Putem online (elektroničkog) obrasca
U pisanom obliku na adresu: Grad Valpovo, Služba za financije i proračun, M. Gupca 32
Na e-mail adresu: proracun@valpovo.hr

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Grada Valpova za 2023. godinu cilj je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim građanima našeg Grada i drugim predstavnicima zainteresirane javnosti te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih zainteresiranih u javnom životu Grada.

Razmotriti će se svi u roku pristigli prijedlozi, a oni koji budu realni, jasni i konkretni ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Valpova za 2023. godinu koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Valpova na razmatranje i usvajanje.“

Izvor. Grad Valpovo

PODIJELI!