Načelnik općine Petrijevci objavio je JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova

07.10.2021.

Načelnik općine Petrijevci objavio je JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata sa prebivalištem na području Općine Petrijevci, a koji nisu obuhvaćeni redovnim sufinanciranjem od strane Općine Petrijevci tj. za koje Općina nije sklopila ugovor o sufinanciranju s koncesionarom javnog prijevoza trgovačkim društvom Panturist d.o.o. Osijek. Odobreni iznos je 300 kuna mjesečno . Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na Internet stranici Općine Petrijevci www.petrijevci.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci . Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata visokih učilišta s područja Općine Petrijevci utvrđuje se za razdoblje od rujna 2021. godine za redovne učenike srednje škole, do kraja školske 2021./2022. godine, a od listopada 2021. godine za studente visokih učilišta s prebivalištem na području Općine Petrijevci do kraja školske 2021./2022. godine 

PODIJELI!