11.sjednica Općinskog vijeća Petrijevaca

13.09.2022.

 Sinoć je održana 11.sjednica Općinskog vijeća Petrijevaca. Godišnja izvješća o radu i financijama podnijele su tvrtke Dvorac  i Urbanizam d.o.o. Valpovo i izvjestile da su ostvarile negativan financijski rezultat poslovanja. Dvorac zbog pokrivanja troškova održavanja te nepodmirenih dugovanja fizičkih i pravnih osoba ima negativnu poslovnu godinu a Urbanizam kao razloge navodi manje godišnje prihode a veće troškove za radne strojeve,deponije i gradilišta. Godišnje izvješće podnio je i direktor HRV-a ističući kako je HRV -e uspješno završio poslovnu godinu. Servisirane su sve tekuće obveze,dugovanja nema, uložilo se u potrebnu upremu za rad a tako se planira u i budućnosti. Što se tiče proračuna Općine Petrijevci ostvaren je tekući višak za prvih 6mj.ove godine u iznosu od 661.664,72 kn. Sa prenesenim viškom iz prethodne godine raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 2.026,256 kn. Podnesena su još izvješća o održanim Petrijevačkim Žetvenim svečanostima ,o radu Općinskog načelnika, jednoglasno je usvojen prijedlog programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine   i drugo.

PODIJELI!