HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA, Kralja Petra Krešimira IV 1

GRAD VALPOVO OBNAVLJA SPORTSKU DVORANU

GRAD VALPOVO OBNAVLJA SPORTSKU DVORANU

Dana 31.07.2023. Ministarstvo turizma i sporta je obavijestilo Grad Valpovo da je je po predmetnoj Rang listi ostvario pravo na sufinanciranje u iznosu od 149.313,00 eura za projekt „Sanacija i opremanje sportske dvorane u Valpovu“ preko Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Srha projekta je popularizirati sport te potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom kroz sanaciju i opremanje sportske dvorane, potaknuti veći broj djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstveni status, potaknuti razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj i regionalnoj razini te poticati okolišnu i socijalnu održivost grada Valpova.

Aktivnosti na projektu obuhvaćaju sanaciju krova i opremanje sportske dvorane čime bi se prilagodila sportska infrastruktura za razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt je pripremio Valpovački poduzetnički centar u suradnji s upravnim odjelima Grada Valpova te partnerom na projektu Zajednicom športskih udruga grada Valpova.

Ured gradonačelnika

Slične vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama.