BILJEŠKE 2016       GFI-POD 2016     IZJAVA O DOBITI 2016