Nova ulaganja HEP-a u elektro mrežu općine Bizovac

HRV 12. 10.2017.

Hrvatska elektroprivreda - Operator distribucijskog sustava Elektroslavonija Osijek konstantno ulaže u izgradnju novih i obnovu postojećih elektroenergetskih objekata. Tako je tijekom 2016. godine u Ulici dr. Franje Tuđmana u Bizovcu izgrađena nova transformatorska stanica, a do kraja 2017. godine planira se završetak radova na polaganju novih srednjenaponskih i niskonaponskih kabela. Ukupna vrijednost ulaganja u Bizovcu iznosi 1.750.000 kuna. lzgradnjom navedenih objekata povećat će se kvaliteta opskrbe električnom energijom korisnika mreže u naselju Bizovac i stvoriti uvjeti za demontažu tri postojeće transformatorske stanice sa dotrajalom opremom i otežanim održavanjem.mobirise.com

PODIJELI!