Na području grada Valpova i prigradskih naselja u 2017. rođeno 91 dijete

HRV 11. 01. 2018.

Na području grada Valpova i prigradskih naselja u 2017. godini rođeno je 40 djevojčica i 51 dječak ili ukupno 91 dijete. Najviše rođenih bilo je u gradu Valpovu, i to 29 djevojčica i 30 dječaka ili ukupno 59 djece. U Ladimirevcima su rođeni dvije djevojčice i osam dječaka. U Zelčinu su rođeni jedna djevojčica i dva dječaka. U Ivanovcima su rođeni jedna djevojčica i tri dječaka. U Harkanovcima su rođeni četiri djevojčice i jedan dječak. U Marjančacima su prošle godine rođeni jedna djevojčica i dva dječaka, u Nardu jedna djevojčica i tri dječaka, te na kraju u Šagu su rođeni jedna djevojčica i dva dječaka.mobirise.com

PODIJELI!