Vijećnici VNL-a i SDP-a zatražili sazivanje sjednice gradskog vijeća grada Valpova

Vijećnici Valpovačke nezavisne liste i vijećnik SDP-a Miroslav Šmit danas su od predsjednika Gradskog vijeća Grada Valpova Dejana Pisačića zatražili sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova temeljem članka 64. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Valpova, koju je predsjednik Vijeća dužan sazvati u roku od 15 dana.

Za dnevni red sjednice između ostalog su predložili izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2020.g., prijedlog Odluka o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju Grada Valpova i prijedlog Programa mjera za ublažavanje negativnih posljedica za gospodarstvo Grada Valpova uslijed uvođenja izvanrednih mjera uzrokovanih epidemijom COVID 19. za koji gradonačelnik kao konkretnu pomoć gospodarstvu predlaže iznos od 750.000,00 kn.

U nastavku pogledajte prijedlog Programa mjera za ublažavanje negativnih posljedica za gospodarstvo Grada Valpova koji prema prvim procjenama iznosi oko 1.500.000,00 kn.

  Mjera 1. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu poduzetnika koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili svoju djelatnost.
  Mjera 2. Oslobađanje roditelja od plaćanja cijene programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Maza Valpovo.
  Mjera 3. Oslobađanje od plaćanja zakupnine poduzetnika koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Valpova, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili svoju djelatnost.
  Mjera 4. Oslobađanje od plaćanja zakupa površina javne namjene u vlasništvu Grada Valpova za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.
  Mjera 5. Na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja komunalne naknade i zakupa utvrđene temeljem ovog Programa mjera, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.
  Mjera 6. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV 2, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara i to za sve tražbine Grada Valpova.
  Mjera 7. Valpovački poduzetnički centar d.o.o. bez naknade će pružati usluge poduzetnicima koji su registrirani na području grada Valpova vezano uz prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19.
  Mjera 8. Program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova.Nadalje, radi nastavka rada na projektima ( Starovalpovački put, Zona malog gospodarstva, Biciklističke staze, Domovi u prigradskim naseljima, biciklističke staze i dr.) i sufinanciranja dijela koji mora podmiriti Grad, potrebno je donijeti odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju, kako ne bi doveli u pitanje realizaciju već ugovorenih projekata, koji se financiraju iz sredstava EU fondova. Vrijednost projekata je preko 33 milijuna kuna.

U prijedlogu se napominje da su predviđena zaduženja već prihvaćena prilikom donošenja Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu, kao i u I. i II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.

Građanima Valpova i mještanima prigradskih naselja želimo skrenuti pažnju i upozoriti ih da je Grad Valpovo predfinancirao troškove projekta „Zaželi“ iz vlastitih sredstava u iznosu od preko 5 milijuna kuna te ista potražuje od resornog Ministarstva.

Radi se o projektu koji zapošljava 72 žene i ima utjecaj na 260 krajnjih korisnika.

Nepodržavanjem prijedloga gradonačelnika dovest će se, između ostalih, u pitanje i ovaj projekt, a to bi definitivno imalo katastrofalan utjecaj na naše sugrađane jer Grad neće moći isplatiti plaće djelatnicama projekta „Zaželi.“Ured gradonačelnika 

PODIJELI!