Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci usvojili Proračun za 2019. godinu

15.12.2018.

Na 15. sjednici vijećnici Općinskog vijeća Marijanci sa 7 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA i jednim protiv usvojili su proračun općine Marijanci za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Tako su ukupni prihodi i primici, kao i rashodi, u 2019. planirani u iznosu 22 milijuna 294 tisuće i 600 kuna. Uz proračun većinom glasova vijećnici su usvojili i dva amandmana kojima se planiranih 250.000 kuna za Vatrogasnu zajednicu umanjuju za 50.000 kuna koje će se prenamijeniti za prigodne darove umirovljenicima, a planiranih 125.000 kuna za sufinanciranje udžbenika osnovnoškolcima umanjuje se za 100.000 kuna koje će se iskoristiti kao pomoć mladim obiteljima za kupnju ili izgradnju prve nekretnine na području općine. Drugi je amandman usvojen zato što je Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade usvojio odluku o sufinanciranju udžbenika osnovnoškolcima. Uz dvadesetak točaka o kojima su vijećnici raspravljali i iste usvojili, jednoglasno je usvojena i odluka o isplatama pomoći za svako novorođeno dijete na području općine Marijanci. Odlukom će se za prvo novorođeno dijete isplatiti naknada od 3.000 kuna, za drugo također 3.000, za treće 15.000 i za četvrto dijete 30.000 kuna.

PODIJELI!