Vijećnici Općinskog vijeća Bizovca održali 15. sjednicu


31.1.2019.

Sa 10 glasova "za" i dva "suzdržana" na 15. sjednici održanoj u srijedu, 30. siječnja 2019. godine vijećnici Općinskog vijeća Bizovca prihvatili su da nakon ostavke vijećnika Darka Bošnjaka dužnost vijećnika u Općinskom vijeću općine Bizovac preuzme Eva Kalkan s kandidacijske liste grupe birača.

U nastavku sjednice vijećnici su sa sedam glasova "za" i šest "protiv" usvojili Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća za ovu godinu i jednoglasno Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine, izmjene Odluke o socijalnoj skrbi, Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine, Odluku o visini paušalnog poreza za obveznike poreza koji dohodak ostvaruju od iznajmljivanja u visini od 150 kuna godišnje te Provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara.

PODIJELI!