Usvojen četvrti rebalans Proračuna grada Valpova za 2019. godinu

04.10.2019.

U četvrtak, 3. listopada 2019. godine održana je 28. sjednica Gradskog vijeća grada Valpova. Raspravljalo se o samo jednoj točki, a to je bio sporni četvrti rebalans proračuna za ovu godinu koji tjedan dana ranije nije usvojen. Vijećnici Kluba Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera smatrali su kako dostavljeni materijal nije bio dovoljno obrazložen. U međuvremenu se predsjednik Kluba Željko Varžić sastao s gradonačelnikom Matkom Šutalom i razjasnio nedoumice, stoga su vijećnici jučer s 11 glasova ZA i dva PROTIV usvojili četvrte Izmjene i dopune Proračuna grada Valpova za 2019. godinu. One, između ostaloga, predviđaju povećanje rashoda za potrebe sanacije mrtvačnice na groblju u Valpovu, energetske obnove zgrada NK Tomislav Šag i DVD-a Marjančaci, adaptacije odmarališta u Velom Lošinju, uklanjanja otpada iz okoliša, te za tekuće donacije udrugama u sportu i Turističkoj zajednici. Važno je napomenuti kako se radi o preraspodjeli sredstava te da i prihodi i rashodi ostaju na ranije planiranim razinama

Vijećnik Stranke Ivana Pernara Marko Tomoković upitao je gradonačelnika Matka Šutala o izgradnji Doma kulture Fabijan Šovagović i biciklističke staze od Ladimirevaca do Valpova. Gradonačelnik je pojasnio kako je projekt izgradnje Doma podijeljen u dvije faze, te da se sada radi na onoj prvoj, odnosno izgradnji zgrade DVD-a Ladimirevci, a da će se po završetku prve faze krenuti u drugu koja obuhvaća izgradnju Doma kulture. Što se tiče izgradnje biciklističke staze, Šutalo je rekao kako sada nema otvorenih natječaja za prijavu toga projekta, a da Grad nema financijsku mogućnost da sam izgradi navedenu biciklističku stazu, no da potreba za njom postoji i da će se i dalje pratiti natječaji.

PODIJELI!