Uskoro početak radova na izgradnji obilaznice Petrijevaca

24.08.2018.

Veliki broj vozila, osobito teretnih, svakoga dana prolazi kroz Petrijevce, naselje s gotovo 2500 stanovnika, te zbog loše ceste i njenih oštrih krivina predstavljaju stalnu opasnost za mještane, ali i sve sudionike u prometu. Riječ je o državnoj cesti D 34 Slatina - Donji Miholjac - Josipovac, a jedino rješenje kojim se temeljito rješava zahtjeve prometne sigurnosti je izgradnja obilaznice, kojom će se središte mjesta rasteretiti tranzitnog prometa. Uz intenzivnu suradnju Osječko-baranjske županije i Hrvatskih cesta ove godine osigurana su sredstva te utvrđena dinamika radova. Naime, projektna aplikacija za izgradnju obilaznice Petrijevaca je u posljednjoj fazi pripreme te će se ista u ovom kvartalu prijaviti na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 71 milijun kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 57,66 milijuna kuna, a sam projekt će se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija sufinancirati u iznosu od 85 posto. Projektna dokumentacija za ovaj zahvat je dovršena te je ishođena građevinska dozvola. Početak izvođenja radova očekuje se u zadnjem kvartalu 2018. godine, odnosno tijekom listopada. Obilaznica Petrijevaca bit će jednokolnička cesta koja obilazi naselje s južne strane, a položena je u smjeru zapad - istok, usporedno s državnom cestom 34. Ukupna duljina obilaznice je 3,88 kilometara. Projektirana cesta je prema važećem Pravilniku razvrstana u kategoriju 2, uz projektnu brzinu od 90 km/h. Kolnički trak za dvosmjerni promet širok je osam metara, a sastoji se od dva prometna traka od po 3,5 metra i dva rubna traka široka po pola metra. Širina bankine iznosi 1,5 metar. Na prometnici je u cijeloj duljini predviđen zatvoreni sustav odvodnje. Na trasi obilaznice predviđena su četiri raskrižja u razini, od čega su dva projektirana kao kružni tok. 

PODIJELI!