Ured gradonačelnika: informacija za medije 


28..09.2018.

Nastavno na članak novinarke Lidije Aničić u listu Glas Slavonije dana 26. rujna 2018.g. pod naslovom „RASPOLAGANJE PRORAČUNOM – Valpovo čeka kazna do dva milijuna kuna?“ Ured gradonačelnika Grada Valpova očituje se kako slijedi:

Gradsko vijeće Grada Valpova, naši sugrađani i mediji upoznati su sa činjenicom da je Gradonačelnik Matko Šutalo stupivši na dužnost još u kolovozu 2017.g. poslao dopis Uredu državne revizije sumnjajući u nepravilnosti u radu gradske uprave prije prošlih lokalnih izbora. Nikada nismo zaprimili konkretan odgovor, a tadašnji pročelnik za financije kategorički je tvrdio da u radu Gradske uprave, poglavito u financijskom poslovanju, nema nikakvih nepravilnosti, što se kasnije pokazalo potpuno suprotnim.
Početkom 2018.g. u gradskoj upravi Grada Valpova proveden je proračunski nadzor što nije ništa novo niti neuobičajno. Naime proračunski nadzor obavlja se u svim jedinicama lokalne samouprave i Grad Valpovo zbog toga nije izuzetak.
Nadzorom je utvrđeno slijedeće:
Proračun Grada Valpova, koji je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Valpova, nije bio uravnotežen. – Gradonačelnik je u nekoliko navrata održao sastanke u Ministarstvu financija RH te sa službom ministarstva koja se bavi proračunima JLS upoznao i povezao novog Pročelnika Službe za financije i proračun Olivera Vazdara te višu stručnu suradnicu u Službi Antoniju Ištoković upravo kako bi proračun bio u skladu sa pozitivnim propisima i pravilima službe – službenici odlaze na seminare i dodatno osposobljavanje što do sada nije bio slučaj. – Nepravilnost je ispravljena.
Nije donesen Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka. – Nepravilnost ispravljena donošenjem Odluke o pokriću proračunskog manjka za 2017.g. na Gradskom vijeću na prijedlog Gradonačelnika
Gradskim dužnosnicima prošlim i sadašnjim isplaćivani su dodaci na plaću za prijevoz – Dolaskom novog gradonačelnika u gradsku upravu to je bilo zatečeno stanje. Služba za financije i proračun isplaćivala je naknade kao što je radila godinama ranije. Nakon upozorenja stupili smo u kontakt s resornim ministarstvom, a budući čak niti njihova služba nije imala konkretan i jasan stav po tom pitanju, odlučili smo ne isplaćivati naknade gradskim dužnosnicima tako da smo riješili i taj mogući problem.
V. d. ravnatelju Gradske knjižnice i čitaonice te Ustanove za kulturne djelatnosti A. E. Miroljub“ Zvonku Barišiću isplaćivana je naknada za vođenje tih ustanova – zatečeno stanje od 2014.g. – Gradsko vijeće Grada Valpova te je godine postavilo tajnika Grada za v.d. ravnatelja Ustanove i Knjižnice te je on uz tajnički posao obavljao i posao ravnatelja do današnjeg dana. – Ono što slijedi jest da ćemo zatražiti mišljenje Ministarstva uprave da nam daju uputu kako postupiti dalje i ukoliko postoji nepravilnost da se ista ispravi.
Famozni putni nalozi koji se odnose na službeno putovanje u Bruxelles nisu evidentirani u blagajničkom izvještaju za 2017.g. – Putni nalozi evidentirani su u 2018.g. budući su i računi stigli u siječnju 2018.g. – Nema nikakvih nepravilnosti, a još jednom ističemo kako su se članovi delegacije Grada Valpova odrekli dnevnica za to putovanje u iznosu gotovo 10.000,00 kn na koje su imali pravo, a dio prijevoza i ostale troškove platili su vlastitim sredstvima.
Nastavno na ovu temu javnost u poznajemo sa činjenicom da trenutni dužnosnici Grada Valpova ne uzimaju dnevnice za službena putovanja, što također ranije nije bio slučaj.
Grad Valpovo godinama nije ispunjavao svoju obvezu da 55% iznosa od prodaje stanova sukladno pozitivnim propisima RH uplaćuje u državni proračun 733.902,24 kn. – To je bilo zatečeno stanje, a koja nepravilnost je također ispravljena početkom 2018.g. uplatom u državni proračun cjelokupnog duga u iznosu od 733.902,24 kn.
Slijedom navedenog, nejasno je o kakvoj „inkriminirajućoj dokumentaciji“ govori vijećnik Tomoković u svom obraćanju medijima i na čemu temelji svoju izjavu da „Gradonačelnik šest mjeseci taji dokumentaciju koja dokazuje da se nezakonito koristio novac građana????“
Pa upravo je Gradonačelnik taj koji je zatražio da se istraže i isprave moguće nepravilnosti u radu gradske uprave uputivši dopis Uredu državne revizije i to je nepobitna činjenica.
Konkretan odgovor nikada nismo dobili, ali smo zato dobili proračunski nadzor što Gradonačelnik osobno smatra kao pomoć u ispravljanju nepravilnosti i mišljenja smo da bi se proračunski nadzor trebao obavljati svake godine u svim JLS kako bi se radilo jasno i transparentno u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Javnost mora biti upoznata sa činjenicom da nepravilnosti koje su utvrđene proračunskim nadzorom predstavljaju zatečeno stanje s kojim smo se susreli prilikom dolaska u Grad u lipnju 2017.g. Većina nepravilnosti je ispravljena, neke još ispravljamo, a ostavljamo mogućnost da postoje još neke nepravilnosti s kojima ćemo se tek susresti u razdoblju koje je pred nama.
Obećali smo da ćemo biti transparentni prema našim sugrađanima i stojimo iza toga bez obzira na sve izjave kojima se pokušava ocrniti Gradonačelnik i nova gradska uprava. S druge strane, iako nova gradska uprava doista radi i rezultati su već svima vidljivi, malo tko od „stare garde“ hvali rezultate i daje podršku novoj gradskoj upravi.
Nadalje, nastavno na izjave vijećnika Tomokovića u Glasu Slavonije ističemo da ovo nije prvi puta da isti izlazi u javnost s neprovjerenim i netočnim informacijama i da kontrolirani mediji takve informacije objavljuju. Javna je tajna da informacije do spomenutog vijećnika na žalost dolaze od vrha valpovačkog HDZ-a čiji članovi i do službenih informacija dolaze od pojedinih službenika Gradske uprave Grada Valpova što je u najmanju ruku nemoralno, ako nije i kažnjivo.
Podsjećamo na činjenicu da je gosp. Tomoković kao mladi vijećnik Živog zida u prvih nekoliko mjeseci mandata u valpovačkom gradskom vijeću očajnički tražio zaštitu Gradonačelnika zbog sukoba sa valpovačkim HDZ-om i njihovim koalicijskim partnerima budući je iste bockao upitima na sjednicama Gradskog vijeća i putem društvenih mreža, da bi se ubrzo nakon toga vijećnik Tomoković svojim neutemeljenim izjavama i ponašanjem priklonio upravo svojim dotadašnjim političkim suparnicima nasuprot novom vodstvu grada.
Pitanje je kako bi reagirali čelnici Živog zida kada bi znali da je naklonost njihovog člana i gradskog vijećnika prema HDZ-u vezana za njegovo zapošljavanje na radnom mjestu dostavljača u Županiji osječko – baranjskoj??
I na kraju, ali ne manje bitno poručujemo našim sugrađanima da i dalje prate rad gradske uprave te da nam se slobodno i u svako doba obrate sa svojim prijedlozima ili primjedbama, a mi ćemo pokušati sve one konkretne i konstruktivne prijedloge kao i do sada provesti u djelo. Ovdje smo došli odraditi posao i nećemo od toga odustati. Uvijek će biti licemjera i zlih ljudi, ali bez obzira na sve vjerujte učinit ćemo Valpovo boljim i ljepšim mjestom za život i rad.

Ured gradonačelnika 

PODIJELI!