Svoju 13-tu sjednicu održali članovi Općinskog vijeća Bizovca

30.11.2018.

Na održanoj 13- sjednici vijećnici općinskog vijeća Bizovca jednoglasno su usvojili Odluku o komunalnoj naknadi, o komunalnom doprinosu, o komunalnom redu, odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade te odluku o zbrinjavanju otpada koje su usklađene s Novim zakonom o komunalnom gospodarstvu. Istaknuto kako su cijene za sve usluge ostale iste i nisu mijenjane od 2005. godine. Vezano uz zbrinjavanje komunalnog otpada vijećnici su nakon brojnih pritužbi mještana Bizovca izrazili svoje nezadovoljstvo odvozom smeća i otpada sa područja općine Bizovac. Na sjednici su većinom glasova izabrani članovi povjerenstva za otkup poljoprivrednog zemljišta i jednoglasno je usvojeno Izvješće o troškovima održavanja zelenih površina na području općine.
Vijećnici općinskog vijeća Bizovca sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA usvojili su rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Bizovac. Za predsjednika povjerenstva imenovan je Tomica Glavaš, za člana povjerenstva ispred općinskog vijeća imenovan je Mario Fišer, za člana kao predstavnik pravne struke imenovan je Boris Cvetković, za člana kao predstavnik geodetske struke imenovan je Kruno Sršić i za člana kao predstavnik agronomske struke u povjerenstvo je imenovan Milam Bašić – mlađi. Mandat izabranih članova traje 4 godine. 

PODIJELI!