Sporazum o suradnji

24.10.2019.

Danas je u Srednjoj školi Valpovo potpisan sporazum o suradnji između škole i Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće. Sporazum su potpisali ravnateljica SŠ Svjetlana Kalpić i Zvonko Borić predsjednik Zajednice.
Višegodišnja suradnja između ove dvije institucije odnosila se na dolazak srednjoškolaca u radionice Centra tehničke kulture. Međutim, ove školske godine su u Srednjoj školi prepoznali potencijale u Zajednici i dogovorili radionice za učenike elektrotehničkog i CNC usmjerenja. Nakon nekoliko razgovora između sadašnjih partnera došlo je i do današnjeg potpisivanja dva sporazuma.
Prvi se odnosi na suradnju na strukovnim, razvojnim i obrazovnim programima i projektima, a drugi o suradnji na projektu „Robotika i 3D modeliranje”.
Sporazum je zaključen na neodređeno vrijeme, a temelji se na povjerenju, međusobnom uvažavanju i razvoju međusektorskog partnerstva u svrhu razvoja i unapređenja strukovnog kurikuluma Tehničar za elektroniku te njegove implementacije u razvoj poduzetništva te lokalne zajednice u cjelini.
Zajednica i Škola iskazuju interes za suradnju u svim područjima od zajedničkog interesa, a osobito u sljedećim područjima:
- organizacija i provođenje programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja učenika Škole s ciljem stjecanja vještina vezanih uz STEM područje
- poticanje sklonosti i sposobnosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo kod učenika Škole
- poticanje učenika Škole na primjenu tehničkih i znanstvenih dostignuća koja pridonose unapređenju radnog i životnog okoliša
- unapređenje materijalnih i drugih uvjete stavljajući na raspolaganje međusobne raspoložive prostorne i materijalne resurse
- zajedničko apliciranje prema projektima Europske Unije te poticanje mobilnosti učenika i nastavnika
- pripremanje učenika Škole za sudjelovanje na prigodnim smotrama, festivalima, izložbama inovacija te natjecanjima i sl.
- stručno i praktično usavršavanje učenika Škole kroz mogućnost izrade završnih radova koristeći resurse Zajednice
- usavršavanja djelatnika Škole i Zajednice kroz specijalizirane seminare, radionice, predavanja i sl.
- poticanje cijeloživotnog obrazovanja
- promicanje i popularizacija tehničke znanosti iz područja: elektrotehnike, elektronike, automatike, robotike, informatike i računalstva, strojarstva i konstruktorstva, samogradnje uređaja, inovatorstva, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvori energije.

Izvor: Dragan Francuz, tajnik
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VALPOVO-BELIŠĆE

PODIJELI!