Produljen rok prijava za stanove iz programa POS-a za grad Valpovo

27. 3. 2019.

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/18), a u svezi s člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18), objavljuje

II. IZMJENU JAVNOG POZIVA

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticanje stanogradnje (POS) na području grada Valpova radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.
U Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticanje stanogradnje (POS) na području grada Valpova radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, KLASA: 370-01/18-01/8, URBROJj: 2185/01-2-18-4, od 05. studenog 2018. godine, i Izmjeni Javnog poziva, KLASA: 370-01/18-01/8, URBROJ: 2185/01-2-19-1, od 10. siječnja 2019. godine, točka IV. mijenja se i glasi:
„Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom predaje se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici, zaključno do 15. srpnja 2019. godine, na adresu Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, POS Valpovo, uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa).“

II.

U ostalom dijelu Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticanje stanogradnje (POS) na području grada Valpova radi utvrđivanja Liste reda prvenstva iz točke I. ostaje nepromijenjen.

KLASA: 370-01/18-01/8

URBROJ: 2185/01-2-19-9

Valpovo, 15. ožujka 2019. godine

Gradonačelnik:

Matko Šutalo, dipl.iur.

Dodatne informacije i potrebne obrasce potražite na poveznici.

Izvor: Grad Valpovo

Poveznica:

http://valpovo.hr/2019/03/20/ii-izmjena-javnog-poziva-za-prikupljanje-zahtjeva-za-kupnju-stanova-iz-programa-drustveno-poticanje-stanogradnje-pos-na-podrucju-grada-valpova-radi-utvrdivanja-liste-reda-prvenstva-pr/

PODIJELI!