Priopćenje vezano za ukidanje prireza porezu na dohodak na području Grada Valpova


10.06.2020.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Valpova Dejan Pisačić poslao je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Gradsko je vijeće Grada Valpova na svojoj 34. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o gradskim porezima koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Valpova br. 4/20, čime je ukinut prirez porezu na dohodak u Gradu Valpovu. Nakon toga, dana 23. travnja 2020. godine zaprimio sam Odluku o obustavi od primjene Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Gradonačelnika Grada Valpova gradonačelnika Matka Šutala, kojom je ukidanje prireza porezu na dohodak u Gradu Valpovo proglasio nezakonitim.

Zbog toga sam se službeno obratio mjerodavnom tijelu na odlučivanje, a to je, u ovom slučaju, Ministarstvo financija. U odgovoru jednoznačno stoji da je Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima od 16. travnja 2020. godine pravovaljana, te da se ima primjenjivati prvoga dana u mjesecu od mjeseca objavljivanja u Narodnim novinama.

Dana 6. lipnja 2020. godine Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Valpova konačno je objavljena u Narodnim novinama, što se može provjeriti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1333.html.
Time je ova priča završena te se zaposlenima na područja Grada Valpova od 1. srpnja 2020. godine više ne će obračunavati Prirez porezu na dohodak.”

PODIJELI!