Priopćenje predsjednika vijeća vezano za posljednju sjednicu Gradskog vijeća grada Valpova

08.06.2020.

U priopćenju koje je pristiglo od Kluba vijećnika HDZ-a, HSU-a i nezavisnih Joze Piškorjanca i Stanislava Miloševića, a koje potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Valpova Dejan Pisačić, objavljeni su podaci koje autori priopćenja navode kao rezultat analize dostavljenih materijala iz ureda gradonačelnika i rezultat njihovih odluka na sjednici Gradskog vijeća. Smatraju da gradonačelnik Šutalo iznosi neistine i laži. Navodi se da je laž da se manji dio financija za projekte za koje je predloženo dugoročno zaduživanje pokriva iz vlastitog proračuna Grada, te da taj postotak iznosi 89 posto vrijednosti svih projekata. Također stoji kako je sufinaciranje Europske unije u projektu Kulturna ostavština Matije Petra Katančića samo 47 posto, da je projekt još daleko od realizacije te da se ne bi trebalo zaduživati za 95-postotni iznos vrijednosti projekta. Između ostaloga se navodi i kako su za ugovorene projekte, koje je gradonačelnik naveo da dolaze u pitanje, već ranije donesene odluke o financiranju projekata. "HDZ grada Valpova i koalicijskih partnera nije glasao protiv projekata u prijedlogu proračuna, dapače, sve navedene projekte smo podržali kroz usvajanje 3. izmjena i dopuna Proračuna. Glasali smo protiv načina na koji gradonačelnik želi dići tolike kredite. On može pokretati sve postupke vezane uz projekte, prijavljivati se na natječaje za dodatna sredstva pomoći, koristiti predujmove iz odobrenih EU sredstava. Kada se pokaže kako se projekti sufinanciraju s većim udjelom EU sredstava, a manjim dijelom iz kredita, prvi ćemo dići ruke za kredite kako bi se realizirali do kraja svi projekti na dobrobit našeg grada", stoji na kraju priopćenja.

PODIJELI!