Prijava šteta od elementarne nepogode - SUŠE


12.07.2018.

Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta uslijed dolaska visokih temperatura i dugog razdoblja bez oborina tijekom mjeseci travnja, svibnja i lipnja, a što je izazvali štete kod fizičkih i pravnih osoba, Župan Osječko-baranjske županije krajem proteklog mjeseca proglasio je stanje elementarne nepogode – suše za područje grada Valpova.
Stanje elementarne nepogode suše proglašeno je isključivo za ozimne kulture i dugogodišnje nasade.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Valpova zaprimat će prijave šteta od 11. srpnja do 01. kolovoza 2018. godine svakog radnog dana u vremenu od 07,00 - 14,00 sati, na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, soba br. 21.
Podnosioci zahtjeva obavezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, broj žiroračuna, te kopiju ARKOD upisnika. 

PODIJELI!