Održana 16. sjednica općinskog vijeća Petrijevaca

13. 03. 2019.

Vijećnici Općine Petrijevci na jučerašnjoj su sjednici usvojili devet točaka dnevnog reda među kojima i Sporazum o suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja s Dječjim vrtićem Maza Belišće a nakon toga i odluku o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtća Maslačak, Područnog vrtća Petrijevci. Tom odlukom roditelji će plaćati cijenu programa 483 kune a preostali iznos do pune cijene 1464 kune plaća Općina Petrijevci. Istom odlukom roditelj za prvo dijete plaća 100 posto cijenu učešća, za drugo dijete 70 posto a za treće i svako naredno dijete roditelj je oslobođen plaćanja cijene programa.  

PODIJELI!