Novo radno vrijeme Gradske uprave Grada Valpova

28.08.2018.

U cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti rada službenika i namještenika upravnih tijela Grada Valpova, smanjivanja broja nepotrebnih radnih mjesta, usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske (RH) i Europske unije (EU), gradonačelnik Grada Valpova krajem proteklog tjedna donio je novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Valpova, novi Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova, Naputak o komunikaciji službenika i namještenika, te Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova. Navedeni Pravilnici te Naputak o komunikaciji predstavljaju skup općih akata Grada Valpova koji su u potpunosti usklađeni sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i propisima EU te čine osnovu, odnosno polazišnu točku za povećanje učinkovitosti rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova te veću odgovornost i kontrolu u izvršavanju poslova iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave.

Nastavno na gore navedeno, ovim putem se obavještavaju sugrađane, mještani prigradskih naselja i ostali korisnici gradskog servisa da je promijenjeno radno vrijeme Gradske uprave Grada Valpova, a sve u cilju efikasnijeg pristupa Gradske uprave prema građanima kako bi oni i nakon završetka svog radnog vremena imali mogućnost ostvarivanja svojih prava i potreba iz djelokruga rada lokalnih jedinica.

Novo radno vrijeme Gradske uprave Grada Valpova određeno je na sljedeći način:

ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 07:00 do 15:30 sati;
petkom od 07:00 do 13:00 sati.

Novo radno vrijeme počinje se primjenjivati od 1. rujna 2018. godine.

Gradonačelnik Grada Valpova može u specifičnim okolnostima odrediti drugačije radno vrijeme prema potrebama posla, o čemu se obavijest postavlja na ulaznim vratima Gradske uprave.

Navedeni opći akti objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Valpova“ br. 07/18. (http://valpovo.hr/sluzbeni-glasnici/).

PODIJELI!