Novi školski ormarići nose boje našeg Grada


27.08.2019.

Na molbu roditelja gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo odobrio je financiranje školskih garderobnih ormarića koji su, tijekom ljetnih školskih praznika, ugrađeni u osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo te u područnim školama Šag, Nard i Bocanjevci.

Ukupno je ugrađeno 294 ormarića od kojeg broja je 244 ormarića ugrađeno u matičnoj školi u Valpovu dok je 50 ormarića ugrađeno u područnim školama. Ormariće će koristiti najmlađi učenici odnosno djeca od 1.- 4. razreda. Cijena radova financirana od strane Grada Valpova iznosi 69.960,00 kn bez PDV-a.

Izvor: Grad Valpovo

PODIJELI!