Nominiran projekt za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje doma u Nardu


01. 08. 2018.

Na 13. sjednici vijećnici Grada Valpova jednoglasno su usvojili Odluku o davanju suglasnosti Ustanovi za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub” Valpovo za provedbu ulaganja na području grada Valpova za projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade Društvenog doma u Nardu”. Nakon konzultacija s predstavnicima Vijeća Mjesnog odbora Nard izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. Ovaj je projekt potom nominiran za financiranje sredstvima iz fondova EU, ali nije ostvario dovoljan broj bodova zahvaljujući indeksu razvijenosti. Kako je novi natječaj raspisan u lipnju ove godine, ponovno je otvorena mogućnost za nominiranje ovog projekta. Prijave na novi natječaj su započele i traju sve do 14. rujna ove godine. Kako je jedan od uvjeta za nominiranje navedenog projekta suglasnost predstavničkog tijela na čijem se području projekt provodi, vijećnici Grada Valpova jednoglasno su podržali projekt.

PODIJELI!