Nadmetanje za izgradnju biciklističke staze u Strossmayerovoj ulici u Valpovu

20.06.2018.

Dana 15. lipnja 2018. godine u EOJN RH objavljena je obavijest o nadmetanju za izgradnju pješačko-biciklističke staze te rekonstrukciju postojeće staze u Ulici Josipa Jurja Strossmayera u Valpovu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 750.000,00 kuna bez PDV-a. Na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2018. godinu Ministarstvo unutarnjih poslova sufinancira predmetnu investiciju do iznosa 522.444,12 kuna. Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se pristupiti na: https://eojn.nn.rh/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DocumentPodaciFRM.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+OF2-0015407
Ponude se moraju podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik.  Javno otvaranje elektronički zaprimljenih ponuda je 11. srpnja 2018. u 10,00 sati u prostorijama Grada Valpova.

PODIJELI!