Javni poziv za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova 

01.10.2020. 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova uputio je javni poziv za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova za 2020. godinu.
Poziv je upućen svim vijećima mjesnih odbora, udrugama građana, ustanovama i trgovačkim društvima s područja Grada Valpova, otvoren je do 31. listopada 2020. godine, a inicijativu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: GRAD VALPOVO - Odbor za dodjelu javnih priznanja, M. Gupca 32, Valpovo.
Inicijativa mora sadržavati podatke o podnositelju inicijative, životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Valpova, izjavu o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka i ostalu dokumentaciju po zahtjevu Odbora.
Uz prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je za svakog predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja dostaviti pisanu privolu kandidata da se njegovi osobni podaci sadržani u prijedlogu za dodjelu javnog priznanja mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe postupka za dodjelu javnih priznanja.

U 2020. godini dodjeljuju se slijedeća javna priznanja:

POČASNI GRAĐANIN GRADA VALPOVA

Uvjeti: Državljanin RH ili strani državljani koji su osobno i izuzetno
doprinijeli napretku Grada, Osječko-baranjske županije i
Republike Hrvatske, kao i podizanju ugleda i promidžbi
hrvatskog gospodarstva, kulture i športa u svijetu, te građani
koji su dali izuzetan doprinos Gradu, uspostavljanju veza na
lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela
lokalne samouprave.

PLAKETA "GRB GRADA VALPOVA"

Uvjeti: Dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u svim područjima
gospodarskog života Grada, kao i doprinosu u obrani i očuvanju
opstojnosti RH pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova,
a iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama s područja
Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan
za život i razvoj Grada Valpova.

PLAKETA "MATIJA PETAR KATANČIĆ"

Uvjeti: Dodjeljuje se za izuzetan doprinos razvoju prosvjetnog i kulturnog,
športskog, te duhovnog i sveukupnog društvenog života Grada
Valpova, pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova, a
iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske i
drugih država, ako je njihov doprinos u razvoju navedenih djelatnosti
usko vezan za Grad Valpovo.

ZLATNA PLAKETA "PEČAT GRADA VALPOVA"

Uvjeti: Dodjeljuje se fizičkim osobama za životno djelo, za osobite uspjehe u
razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja,
znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od
posebnog interesa za Grad, kada se ocijeni da je ta osoba utkala
sve svoje sposobnosti i mogućnosti u odnosno djelo, te time dala svoj
nemjerljiv doprinos i postigla neponovljiv rezultat u određenoj oblasti.

Prijava na link: http://valpovo.hr/2020/10/01/javni-poziv-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-valpova-za-2020-godinu/

PODIJELI!