JAVNI POZIV  za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac

21.02.2020.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac
Potpora poljoprivrednim gospodarstvima odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata. Intenzitet potpore utvrđuje se u odgovarajućem postotku prihvatljivih troškova za pojedinu mjeru kako slijedi:
Mjera potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
Mjera potpore proizvodnji meda
Mjera za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Mjera sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava navodnjavanja
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za zaštitu nasada od tuče i divljači
Mjera za nabavu voćnih sadnica
Mjera za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika
Mjera potpore pripreme projekata za financiranje iz fondova EU
Mjera za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina
Mjera potpore za ekološku proizvodnju
Mjera potpora uvođenja standarda u proizvodnju

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Bizovac.
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bizovac ili na internetskim stranicama Općine www.općina bizovac. hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Jedinstvenog upravnog odijela Općine Bizovac, Ulica Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2020. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2020. godine.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bizovac ili na telefon 031/675-301.

PODIJELI!