I ove godine ispitivanje kakvoće vode Bizovačkog bajera

09.05.2019.

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković i ove je godine u ime Općine potpisao Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije o monitoringu prirodnog kupališta Bizovački bajer za 2019. godinu. Kao i proteklih godina, Zavod kontrolira ispravnost voda, pa tako i ispravnost vode na Bizovačkom bajeru, i to svakih 14 dana u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu. Kakvoća vode provjerava se prema važećem Zakonu o vodama i Uredbi o kakvoći vode za kupanje. Prema dosadašnjim rezultatima svih proteklih godina kakvoća vode na Bizovačkom bajeru je izvrsna i spremna je za kupače.

PODIJELI!