Gradu Valpovu odobrena sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode od suše


28.12.2018.

Sukladno prijedlogu Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Vlada Republike Hrvatske dana 20. prosinca 2018. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda odrona zemljišta, mraza, tuče, poplave, suše, požara te olujnog i orkanskog vjetra nastalih u 2018. godini, te dijelom u 2017. godini u Republici Hrvatskoj.
Sukladno gore navedenoj Odluci kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda jedinicama lokalne samouprave u RH dodijeljen je ukupan iznos od 19.924.545,11 kn. Od ukupnih sredstava pomoći iznos od 3.169.270,14 kn raspoređen je za potvrđene štete u građevini, dok je iznos od 16.755.274,97 kn raspoređen za potvrđene štete u poljoprivredi.
Predmetnom Odlukom u Osječko-baranjskoj županiji obuhvaćene su slijedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Đakovo s iznosom od 19.587,00 kn, Općina Kneževi Vinogradi s iznosom od 1.262.526,23 kn, te Grad Valpovo s iznosom od 929.659,67 kn.
Tijekom 2018. godine na području grada Valpova proglašena je elementarna nepogoda od suše, te je nakon prikupljanja zahtjeva i konačnog obračuna šteta od elementarne nepogode u poljoprivredi utvrđena u ukupnom iznosu od 10.407.151,65 kn.
Na temelju zaključka Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, pomoć je dodijeljena samo za potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi za oštećenja veća od 30% onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika. Minimalni iznos potvrđenih šteta po oštećeniku za ostvarivanje prava dodjele pomoći iznosi 1.000,00 kn, dok maksimalni iznos pomoći po oštećeniku na štetama nastalim na obrtnim sredstvima u poljoprivredi iznosi 250.000,00 kn.
Odobreni iznos štete čini 11% iznosa od ukupno potvrđene štete, što za Grad Valpovo iznosi 929.659,67 kn. Navedeni iznos biti će u narednim danima isplaćen svim oštećenicima sa područja grada Valpova kojima je Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda priznalo i potvrdilo štetu.

Izvor: Grad Valpovo

PODIJELI!