Gradonačelnik Matko Šutalo donosi presjek prve godine mandata


13.07.2018.

Tijekom prve godine mandata gradonačelnik Matko Šutalo, njegovi zamjenici Ana Brajnović i Hrvoje Gašparović sa suradnicima naglasak u svom radu stavili su na reorganizaciju i preustroj gradske uprave, razvojnih agencija i turističke zajednice, transparentnost rada gradske uprave i gradskih poduzeća, suradnju sa drugim sredinama poglavito susjednim gradom Belišćem, razvoj infrastrukture, pomoć, otvorenost i suradnju sa obrtnicima, poljoprivrednicima i gospodarstvenicima, socijalni program, brigu o školarcima i predškolskom odgoju te direktnu komunikaciju sa sugrađanima prihvaćajući njihove konkretne i konstruktivne ideje i savjete. Cilj je jasan od prvoga dana – svakodnevan rad na projektima i prijavi na natječaje koje raspisuju resorna ministarstva i fondovi EU. Takav pristup pokazao se iznimno uspješnim i plodonosnim.
Za većinu projekata na kojima je rađeno u protekloj godini nužno je osigurati određeni iznos vlastitih sredstava pa u tu svrhu za iduću sjednicu Gradskog vijeća Grada Valpova pripremamo 1. izmjene i dopune proračuna u 2018.g.
Više saznajte  na službenim stranicama Grada Valpova :
http://valpovo.hr/2018/07/13/gradonacelnik-matko-sutalo-donosi-presjek-prve-godine-mandata/

PODIJELI!