Grad Valpovo sufinancira trošak priključka na javnu odvodnju

10.01.2019.

Gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo donio je odluku da Grad Valpovo sufinancira trošak izrade priključaka na javnu odvodnju na području grada Valpova u visini od 1.000,00 kn, dok će preostali dio snositi sami korisnici. Ugovor o sufinanciranju sklopljen je s tvrtkom Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo.

Naime, gradonačelnik je mišljenja kako nema smisla graditi i postavljati infrastrukturu, ako se korisnici neće priključiti, a realno je za očekivati da neće, budući da većina naših sugrađana i mještana prigradskih naselja, koji nemaju priključak na javnu odvodnju, nažalost nije u mogućnosti isti platiti jer je preskup za naše prilike.

Podsjetimo, cijena izrade priključka, ukoliko sve građevinske radove na pripremi mjesta priključenja izvede korisnik, iznosi 1.651,95 kn, a ukoliko radove za korisnika izvede tvrtka DVORAC d.o.o., cijena priključka je 2.870,70 kn.

Sufinanciranje troškova priključenja na javnu odvodnju samo je jedna od mjera pomoći Grada Valpova našim sugrađanima i mještanima prigradskih naselja koje provodi gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom.

Izvor: Grad Valpovo

PODIJELI!