Grad Valpovo sufinancira rad logopeda u SOS Dječjem selu Ladimirevci

12.12.2018.

U Gradskoj upravi u Valpovu potpisan Sporazum o sufinanciranju rada logopeda u SOS Dječjem selu Ladimirevci. Potpisali su ga gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i direktor ladimirevačkog SOS Dječjeg sela Zoran Relić, sa zajedničkim ciljem pružanja stručne pomoći logopeda djeci predškolske i školske dobi na području grada Valpova. SOS Dječje selo Ladimirevci pružat će logopedske usluge u opremljenom logopedskom kabinetu u prostorima Dječjeg sela u Ladimirevcima, s mogućnošću pružanja usluga i u prostorima Dječjeg vrtića „Maza“ Valpovo i Dječjeg vrtića „Moj Bambi“ Valpovo. Ukupan broj izravnih korisnika je 30, s tim da je 15 korisnika iz lokalne zajednice, a 15 iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Sporazum se sklapa za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine, a Grad Valpovo sufinancirat će dio troškova rada logopeda u iznosu 76.340 kuna.

PODIJELI!