Godišnja skupština DVD-a Bizovac


11.02.2019.

U subotu je u prostorima DVD-a Bizovac održana 93. redovna izvještajna skupština DVD-a Bizovac. Predočena su izvješća o radu i finacijsko izvješće, te planovi za 2020.-tu godinu koja su jednoglasno usvojena. Došlo je i do kadrovskih promjena tako da je novi tajnik društva Domagoj Farkaš. Na kraju su podijeljena priznanja i medalje, a medalje vatrogasni veteran dobili su Krunoslav Sudar, Mirko Sudar te Ivan Vuković.

PODIJELI!