22. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci

18.12.2019.
Jučer je održana i 22. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci. Najvažnija točka bila je rebalans proračuna. Njime je predviđeno smanjenje u iznosu oko 17 milijuna kuna jer neki projekti nisu ostvareni u ovoj godini te će biti odrađeni u sljedećoj .Usvojen je i prijedlog proračuna za 2020. godinu. Predviđeno je da proračun iznosi 25.179.500 kuna, od čega su 18 milijuna kapitalni projekti, pomoć iz fondova EU, županije i države, a 7 milijuna vlastita sredstva. Usvojen je i prijedlog vijećnika da se ide u izgradnju novog dječjeg vrtića u Črnkovcima, za što će se izraditi potrebna dokumentacija.PODIJELI!